Format plugin format_grid is not found. Using default format_topics
 • line 137 of /course/format/classes/base.php: call to debugging()
 • line 198 of /course/format/classes/base.php: call to core_courseformat\base::get_format_or_default()
 • line 38 of /course/format/lib.php: call to core_courseformat\base::instance()
 • line 3083 of /lib/modinfolib.php: call to course_get_format()
 • line 570 of /lib/modinfolib.php: call to section_info->__construct()
 • line 441 of /lib/modinfolib.php: call to course_modinfo->__construct()
 • line 2549 of /lib/modinfolib.php: call to course_modinfo::instance()
 • line 101 of /filter/activitynames/filter.php: call to get_fast_modinfo()
 • line 78 of /filter/activitynames/filter.php: call to filter_activitynames->get_activity_list()
 • line 42 of /filter/activitynames/filter.php: call to filter_activitynames->get_cached_activity_list()
 • line 176 of /lib/filterlib.php: call to filter_activitynames->filter()
 • line 218 of /lib/filterlib.php: call to filter_manager->apply_filter_chain()
 • line 1303 of /lib/weblib.php: call to filter_manager->filter_text()
 • line 2635 of /course/renderer.php: call to format_text()
 • line 1172 of /course/renderer.php: call to coursecat_helper->get_course_formatted_summary()
 • line 1291 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->course_summary()
 • line 1153 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_coursebox_content()
 • line 1383 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_coursebox()
 • line 2045 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_courses()
 • line 2321 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->frontpage_available_courses()
 • line 142 of /index.php: call to core_course_renderer->frontpage()

Cursuri disponibile

Valoriser vos compétences acquises lors d'une mobilité Unita  


Bienvenue dans ce cours Moodle dédié à l'obtention du Badge Mobilité Unita ! 👋

Tout au long de votre mobilité, ce cours va vous permettre de suivre l'évolution de votre montée en compétences grâce à votre expérience unique chez un de nos partenaires, en Espagne, en Italie, en Roumanie ou au Portugal.


WIRIS - matematică și științe exacte

Annoto permite participanților la curs să adauge adnotări pe parcursul derulării unei resurse video, la un anumit moment (minut-secundă, cu caracteristici cheie precum note personale de tip text, comentarii, înregistrare audio-video, captură de ecran și multe altele). 

Annoto face învățarea cu ajutorul materialelor video mai mult decât o experiență pasivă de „redare/pauză”, oferind profesorilor în același timp informații utile despre studenți (de exemplu, care dintre cursanți au rămas în urmă?, cine se luptă să avanseze prin conținut?) și conținutul video livrat (de exemplu, conținutul din video a fost clar?, au urmărit materialul până la sfârșit?, condiție de acces la alte materiale în funcție de parcurgerea completă resursei video)

Acest curs este adresat cadrelor didactice care doresc să realizeze cursuri on-line pe o platformă Moodle.

Acest curs este adresat cadrelor didactice care doresc să realizeze cursuri on-line pe o platformă Moodle.

Proiect Individual al studentului Negru Dumitru-Marian, an II, Informatică Aplicată

În acest curs se vor include temele din subactivitatea SA3.3:

Consilierea și orientarea în cariera anteprenorială

Workshop H5P integrat în platforma elearning.e-uvt.ro