Anunțuri specifice ID

Contractul disciplinelor - anii I-III ID

Contractul disciplinelor - anii I-III ID

de către Gabriel Bizoi-
Number of replies: 0

În atenţia studenţilor din anul I, II și III (2016-2017), ciclul de licență, forma de învățământ la distanță (ID)

Contractul Disciplinelor se va ridica spre completare și semnare de la secretariatul specializării, începând cu data de 15 noiembrie, de luni până joi, în intervalul orar 13.00 – 16.00.
Pentru completare sunt necesare informații din Cartea de Identitate.

Fiecare student va completa și semna două (2) exemplare din Contractul Disciplinelor dintre care unul (1) rămâne la student și unul (1) se depune la secretariat.